سوال مطرح شده :
موضوع :  شاخصی برای طراحی
توضیحات : 


 چه شاخصی  برای طراحی محدوده نهایی معدن ضروری هست؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:31
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  نسبت باطله برداری مجاز
توضیحات : 


نسبت باطله برداری مجاز، شاخص تعیین کننده در طراحی محدوده نهایی معدن است.

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:32
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image