سوال مطرح شده :
موضوع :  برآورد درآمد
توضیحات : 


سلام. لطفا بفرمایید،  برآورد درآمد حاصل از کانسار با استفاده از چه شاخص هایی محاسبه می شود؟ با تشکر

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:28
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  برآورد درآمد حاصل از یک کانساروابسته به شاخص¬هایی از قبیل بازیابی معدن، بازیابی کارخانه فرآوری و قیمت محصول قابل فروش است.
توضیحات : 


برآورد درآمد حاصل از یک کانساروابسته به شاخص­هایی از قبیل بازیابی معدن، بازیابی کارخانه فرآوری و قیمت محصول قابل فروش است.

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:29
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image