سوال مطرح شده :
موضوع :  محاسبه ذخیره ماده معدنی
توضیحات : 


آیا برای محاسبه ذخیره ماده معدنی به غیر از حجم و چگالی به اطلاعات دیگری هم نیاز داریم؟ 

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:26
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  حجم، چگالی و عیار ماد
توضیحات : 


برای محاسبه ذخیره ماده معدنی به حجم، چگالی و عیار ماده معدنی نیاز داریم.

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:27
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image