سوال مطرح شده :
موضوع :  وضعیت اقتصادی
توضیحات : 


وقتی می گوییم وضعیت اقتصادی یک پروژه معدنی بر اساس مطالعات امکان­سنجی  به صورت بالقوه اقتصادی است، این به چه معناست؟ 

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:24
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  وضعیت اقتصادی یک پروژه معدنی
توضیحات : 


وضعیت اقتصادی یک پروژه معدنی بر اساس مطالعات امکان­سنجی  به 3 دسته بالقوه اقتصادی، با پتانسیل اقتصادی و پروژه اقتصادی تقسیم می­شوند.الف) پروژه بالقوه اقتصادی در مجموع شرایط اقتصادی مقرون به صرفه­ای برای ادامه فعالیت اکتشافی و یا انجام عملیات استخراج و فرآوری ندارد و اقتصادی شدن فعالیت معدن کاری مستلزم افزایش قیمت محصول و یا تحول جدی در تکنولوژی استخراج یا فرآوری است.ب) منابع با پتانسیل اقتصادی منابعی هستند که در زمان انجام مطالعات امکان سنجی، اقتصادی نیستند ولی در مرز اقتصادی قرار دارند.ج) یک پروژه اقتصادی به ما می­گوید استخراج یک کانسار تحت شرایط بازار، توجیه پذیر و اقتصادی است. 

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:24
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image