سوال مطرح شده :
موضوع :  ارزیابی اقتصادی
توضیحات : 


سلام. ارزیابی اقتصادی پروژه­ها یا امکان­سنجی یعنی چی؟

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:20
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  امکان­سنجی
توضیحات : 


انجام ارزیابی اقتصادی یا امکان­ سنجی متناسب با مراحل پیشرفت عملیات اکتشافی در یک پروژه ضروری می­باشد. بدیهی است که دقت و صحت نتایج امکان­ سنجی و تصمیمات متخذه بر اساس آنها، متکی بر اطلاعات و صحت نسبت برآورد ارقام درآمد و هزینه­ ها اعم از هزینه­ های سرمایه­ ای، عملیاتی و عمومی است. بنابراین بر حسب نیاز، انواع مختلف امکان سنجی (ارزیابی پروژه ­ها) تعریف می­شود که مورد استفاده شرکت­های معدنی، موسسات مالی و دولت قرار می­گیرد.

تاریخ درج :  شنبه 16 بهمن 1395  12:21
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image